Dajemy Ci 100% bezpieczeństwa

Konwojowanie wartości pieniężnych

Odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r.  w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
(Dz. U. z dnia 23 października 1998 r.)

grupa konwojowa składa się z konwojenta i kierowcy- pracownicy licencjonowani posiadają broń palną krótką GLOCK19, wyposażeni są w kamizelki kuloodporne, środki przymusu bezpośredniego, torby z paralizatorami przeznaczone do przenoszenia wartości i inny sprzęt specjalistyczny uniemożliwiający zabór mienia.

Zadania te wykonują tylko sprawdzeni pracownicy ochrony z min. 2 letnim stażem pracy odbytym w Naszej Agencji Ochrony.