Dajemy Ci 100% bezpieczeństwa

OCHRONA FIZYCZNA

Stała obecność pracowników ochrony w strzeżonym obiekcie to nasz obowiązek wobec klienta. Czuwamy nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdujących się na terenie chronionego budynku. Ten typ ochrony zapobiega włamaniom, kradzieżom i dewastacjom mienia. Ochrona z zewnątrz i z wewnątrz obiektu jest bardzo starannie przygotowana w oparciu o najnowsze standardy.